Địa chỉ website của các lớp trường Mầm non Liên Mạc (19/10/2020 16:18)

Website của 18 lớp thể hiện "bản sắc" riêng của mỗi lớp học trong "Ngôi nhà chung" mầm non Liên Mạc. Là địa chỉ tin cậy để gia đình và nhà trường được trao đổi, nắm bắt và thấu hiểu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.