Trường mầm non Liên Mạc tổ chức Hội nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 (05/10/2020 10:20)

Thực hiện văn bản chỉ đạo liên ngành của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm số 83 ngày 07/9/2020 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021. Ngày 02/10/2020 trường mầm non Liên [...]

Địa chỉ website của các lớp trường Mầm non Liên Mạc (19/10/2020 16:18)

Website của 18 lớp thể hiện "bản sắc" riêng của mỗi lớp học trong "Ngôi nhà chung" mầm non Liên Mạc. Là địa chỉ tin cậy để gia đình và nhà trường được trao đổi, nắm bắt và thấu hiểu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.